Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

wrzoska
1616 146e
Reposted byveronca veronca

May 09 2013

wrzoska
4755 495e 500
Reposted fromveronca veronca
wrzoska
5143 d5bf 500
Reposted fromveronca veronca

May 07 2013

wrzoska
Mizofonia (z gr. misos - nienawiść, phone - dźwięk), inaczej SSSS (Selective Sound Sensitivity Syndrome) jest jednym z rodzajów nadwrażliwości na dźwięki. Chory na mizofonię doznaje silnie negatywnej emocjonalnej reakcji w odpowiedzi na określone odgłosy, szczególnie te wydawane przez innych ludzi, jak np.: głośny oddech, chrapanie, mlaskanie, pociąganie nosem, chrząkanie itp. Reakcję tę opisuje się często jako niemożliwą do opanowania mieszaninę złości i lęku, połączoną z psychicznymi i somatycznymi objawami reakcji walki i ucieczki. Osoba z mizofonią może nie tolerować różnej ilości dźwięków, przy czym najtrudniejsze do zniesienia są z reguły odgłosy wydawane przez najbliższych.
Reposted fromRynn Rynn viachoppedheidi choppedheidi

May 05 2013

wrzoska
Kiepskie są te dni, w których nie ma się czasu na czytanie...
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia

April 27 2013

wrzoska
4809 6a33 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaeyeshadow eyeshadow
wrzoska
5740 c821 500
wrzoska
5729 b6d9 500
Reposted byMoniaukeburia
wrzoska
5713 bdee 500
wrzoska
5674 b918 500
nap
Reposted byaniiron aniiron

April 26 2013

wrzoska
3839 b094 500
Reposted byeyeshadow eyeshadow

April 25 2013

wrzoska
9119 b49d 500
wrzoska
9019 7dbd 500
wrzoska
8984 fc85 500
przyszła wiosna a z wiosna maturaa
Reposted bydiviredemptionsongs
wrzoska
8955 8d96 500
Reposted byveronca veronca
wrzoska
8928 1b7d 500
Tygrysek
wrzoska
8911 398b 500
Reposted byprudery prudery
wrzoska
wrzoska
8876 9e55 500
Tosia :)
Reposted byveroncaagathaa
wrzoska
8784 3d7c 500
Reposted byeihwazz eihwazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl